Tasa- ja yhdenvertaisuus sekä tietosuojalauseke


TASA- JA YHDENVERTAISUUDEN HUOMIOIMINEN Triathlonteam 226 ry:ssä

Triathlonteam 226 haluaa omassa toiminnassaan edistää tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä suoraa ja välillistä syrjintää. Seura kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, ettei ketään kiusata eikä nimitellä, eikä jätetä harjoituksissa yksin.

Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös sukupuoli- identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, eikä ketään saa syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Vammaisurheilu
Vammaisurheilijoiden määrä on triathlonissa pieni koko Suomessa. Triathlonliitolla on käynnissä projekti, jossa se yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ry:n kanssa on luonut Special Olympics triathlon valmennusryhmän ja -järjestelmän. Triathlonteam 226 ohjaa vammaisurheilukyselyt suoraan Triathlonliittoon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIETOSUOJALAUSEKE – seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä
Triathlonteam 226 ry, Putkistontie 7, 37120 Nokia (y-tunnus 1909525-7)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Autero, hallituksen puheenjohtajaj, pj.tt226@gmail.com

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri, toiminnanohjausjärjestelmä Sporttisaitti.

Rekisterin kuvaus
Henkilötietoja tarvitaan seuran jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi sekä yhteyden saamiseksi seuran jäseniin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
° ylläpitää yhdistyslain 11 § mukaista luetteloa seuran jäsenistä
° tiedottaa jäsenasioista ja muusta toiminnasta
° lähettää ja seurata laskuja ja maksuja

Rekisterin tietosisältö
° rekisteröidyn täydellinen nimi (alle 18-vuotiaalta huoltajan sähköposti)
° syntymäaika
° maa
° kotiosoite
° yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
° kotiosoite

Tietojen poistaminen rekisteristä
Jäsen voi erota yhteisöstä pyytämällä ylläpitoa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä (pj.226@gmail.com).

Tietolähteet
Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa rekisteriin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ostaa jäsenilleen Suomen Triathlonliiton jäsenyyden ja tämä edellyttää tietojen luovuttamista Suomen Triathlonliitolle. 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Avoine Oy, Sporttisaitti-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Hallituksen valtuuttaman seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Järjestelmän pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.